Chill Chill Cafe&food 台中

Chill Chill Cafe & food.人氣韓風早午餐cafe.台中自由行

【台中旅遊】 Chill Chill Chill Cafe & Food:台中有不少走韓風的咖啡店,其中一家位於北區開幕不久的Chill Chill Chill Cafe & Food,已經吸一引很多人朝聖,更是IG上熱門的打卡點。Chill Chill Chill Cafe & Food裝潢簡單卻很好拍,餐點以輕食為主例如吐司、漢堡。早前推出的下午茶自烤鬆餅更大受歡迎,好玩又好好拍。